ORGANIZATOR
4-5 WRZEŚNIA 2019 r.  WARSZAWA
Nowa formuła szkoleń skierowanych do osób zajmujących się branżą drogowo-mostową. Spotkania te mają na celu umożliwienie uzupełnienia posiadanej wiedzy, podniesienie kompetencji managerskich oraz rozwój umiejętności miękkich.
DLA KOGO?
Kadra kierownicza administracji
drogowej zarówno na szczeblu
krajowym, jak i regionalnym

Dyrektorzy i kierownicy inwestycji
drogowo-mostowych z ramienia
firm wykonawczych, nadzoru
oraz konsultingu

Kierownicy i koordynatorzy
projektów drogowych

Osoby aspirujące na stanowisko
managerskie (związane z branżą
drogowo-mostową)
KORZYŚCI
– Zwiększenie zaangażowania pracowników
– Intensyfikacja rozwoju firmy dzięki kreatywnym i innowacyjnym działaniom
– Poprawa komunikacji na linii przełożony– pracownik
– Przyśpieszenie realizacji projektów 
– Poprawa i wzrost satysfakcji współpracy
– Uzyskanie przewagi nad konkurencją
– Lepsze przygotowanie do wprowadzania zmian
– Wyższy poziom świadomości i zaangażowania pracowników 
– Zwiększenie lojalności pracowników wobec firmy
– Wzrost umiejętności definiowania zadań
– Zwiększenie osobistej elastyczności i skuteczności 
– Umiejętność budowania oraz zarządzania zespołem
– Nabycie umiejętności kreowania wizerunku lidera
– Kreatywne podejście do problemów
– Zwiększenie automotywacji 
– Komunikowanie trudnych decyzji
DLA ORGANIZACJI
DLA PRACOWNIKA
PROGRAM
This is a custom code placeholder.
Switch to Preview or publish the page
to see how your code works.
Double-click to edit
<table style="border-collapse:collapse;max-width:100%;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:150%;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="background-color:#ffffff;background-image:none;background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:cover;border-top:0;border-bottom:0;padding-top:0px;padding-bottom:30px" align="left" valign="top"> <table style="border-collapse:collapse;width:100%;margin-top:0px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="background-color:#f1f1f1;padding:5px;" bgcolor="#f1f1f1" colspan="2" align="center" valign="middle"> <p style="margin:10px 0"><strong>4 września 2019 rok (środa)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#f1f1f1;padding:5px;" bgcolor="#f1f1f1" width="20%" align="center" valign="middle"> <p style="white-space:nowrap;margin:0"><strong>9.00 - 9.50</strong></p> </td> <td width="80%" style="background-color:#ffffff;padding:5px;background-image:none;background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:cover;border-top:0;border-bottom:2px solid #ffffff;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:150%;color:#000000" align="left" valign="top"> <p style="margin:0">Rejestracja uczestników</p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#f1f1f1;padding:5px;" bgcolor="#f1f1f1" width="20%" align="center" valign="middle"> <p style="white-space:nowrap;margin:0"><strong>10.00 - 12.30</strong></p> </td> <td width="80%" style="background-color:#ffffff;padding:5px;background-image:none;background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:cover;border-top:0;border-bottom:2px solid #ffffff;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:150%;color:#000000" align="left" valign="top"> <p style="margin:0">Praca z wysokim zaangażowaniem w kontekście pracy pracownika branży budowlanej. Nabycie umiejętności budowania pozycji lidera. <br>- Piotr Cieszewski</p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#f1f1f1;padding:5px;" bgcolor="#f1f1f1" width="20%" align="center" valign="middle"> <p style="white-space:nowrap;margin:0"><strong>12.30 - 13.00</strong></p> </td> <td width="80%" style="background-color:#ffffff;padding:5px;background-image:none;background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:cover;border-top:0;border-bottom:2px solid #ffffff;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:150%;color:#000000" align="left" valign="top"> <p style="margin:0">Przerwa kawowa</p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#f1f1f1;padding:5px;" bgcolor="#f1f1f1" width="20%" align="center" valign="middle"> <p style="white-space:nowrap;margin:0"><strong>13.00 - 15.00</strong></p> </td> <td width="80%" style="background-color:#ffffff;padding:5px;background-image:none;background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:cover;border-top:0;border-bottom:2px solid #ffffff;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:150%;color:#000000" align="left" valign="top"> <p style="margin:0">Poprawa komunikacji na linii przełożony - pracownik. Praca nad wzrostem satysfakcji ze współpracy - budowanie zaangażowania zespołu.<br>- Piotr Cieszewski</p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#f1f1f1;padding:5px;" bgcolor="#f1f1f1" width="20%" align="center" valign="middle"> <p style="white-space:nowrap;margin:0"><strong>15.00 - 15.15</strong></p> </td> <td width="80%" style="background-color:#ffffff;padding:5px;background-image:none;background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:cover;border-top:0;border-bottom:2px solid #ffffff;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:150%;color:#000000" align="left" valign="top"> <p style="margin:0">Dyskusja i podsumowanie I dnia</p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#f1f1f1;padding:5px;" bgcolor="#f1f1f1" width="20%" align="center" valign="middle"> <p style="white-space:nowrap;margin:0"><strong>15.15</strong></p> </td> <td width="80%" style="background-color:#ffffff;padding:5px;background-image:none;background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:cover;border-top:0;border-bottom:2px solid #ffffff;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:150%;color:#000000" align="left" valign="top"> <p style="margin:0">Obiad&nbsp;</p> </td> <td width="80%" style="background-color:#ffffff;padding:5px;background-image:none;background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:cover;border-top:0;border-bottom:2px solid #ffffff;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:150%;color:#000000" align="left" valign="top"> <p style="margin:0">&nbsp;</p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#ffffff;background-image:none;background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:cover;border-top:0;border-bottom:0;padding-top:0px;padding-bottom:30px" align="left" valign="top"> <table style="border-collapse:collapse;width:100%;margin-top:0px" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td style="background-color:#f1f1f1;padding:5px;" bgcolor="#f1f1f1" colspan="2" align="center" valign="middle"> <p style="margin:10px 0"><strong>5 wrzesień 2019 rok (czwartek)</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#f1f1f1;padding:5px;" bgcolor="#f1f1f1" width="20%" align="center" valign="middle"> <p style="white-space:nowrap;margin:0"><strong>9.00 - 9.50</strong></p> </td> <td width="80%" style="background-color:#ffffff;padding:5px;background-image:none;background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:cover;border-top:0;border-bottom:2px solid #ffffff;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:150%;color:#000000" align="left" valign="top"> <p style="margin:0">Rejestracja uczestników</p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#f1f1f1;padding:5px;" bgcolor="#f1f1f1" width="20%" align="center" valign="middle"> <p style="white-space:nowrap;margin:0"><strong>10.00 - 12.30</strong></p> </td> <td width="80%" style="background-color:#ffffff;padding:5px;background-image:none;background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:cover;border-top:0;border-bottom:2px solid #ffffff;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:150%;color:#000000" align="left" valign="top"> <p style="margin:0">Sytuacja kryzysowa. Mechanizmy działania, optymalizacja pracy w stresie. Reakcje w sytuacjach trudnych - postawy, emocje, zachowania.<br>- Marcin Wanke</p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#f1f1f1;padding:5px;" bgcolor="#f1f1f1" width="20%" align="center" valign="middle"> <p style="white-space:nowrap;margin:0"><strong>12.30 - 13.00</strong></p> </td> <td width="80%" style="background-color:#ffffff;padding:5px;background-image:none;background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:cover;border-top:0;border-bottom:2px solid #ffffff;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:150%;color:#000000" align="left" valign="top"> <p style="margin:0">Przerwa kawowa</p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#f1f1f1;padding:5px;" bgcolor="#f1f1f1" width="20%" align="center" valign="middle"> <p style="white-space:nowrap;margin:0"><strong>13.00 - 15.00</strong></p> </td> <td width="80%" style="background-color:#ffffff;padding:5px;background-image:none;background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:cover;border-top:0;border-bottom:2px solid #ffffff;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:150%;color:#000000" align="left" valign="top"> <p style="margin:0">Analiza własnego sposobu funkcjonowania i kształtowania odporności psychicznej. Metody krótko- i długofalowej pracy nad stresem w perspektywie radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.<br>- Marcin Wanke</p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#f1f1f1;padding:5px;" bgcolor="#f1f1f1" width="20%" align="center" valign="middle"> <p style="white-space:nowrap;margin:0"><strong>15.00 - 15.15</strong></p> </td> <td width="80%" style="background-color:#ffffff;padding:5px;background-image:none;background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:cover;border-top:0;border-bottom:2px solid #ffffff;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:150%;color:#000000" align="left" valign="top"> <p style="margin:0">Dyskusja i podsumowanie II dnia. Zakończenie warsztatów</p> </td> </tr> <tr> <td style="background-color:#f1f1f1;padding:5px;" bgcolor="#f1f1f1" width="20%" align="center" valign="middle"> <p style="white-space:nowrap;margin:0"><strong>15.15</strong></p> </td> <td width="80%" style="background-color:#ffffff;padding:5px;background-image:none;background-repeat:no-repeat;background-position:center;background-size:cover;border-top:0;border-bottom:2px solid #ffffff;font-family:Arial,sans-serif;font-size:14px;line-height:150%;color:#000000" align="left" valign="top"> <p style="margin:0">Obiad</p> </td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table>
SZKOLENIOWCY
PIOTR CIESZEWSKI
/
Trener, szkoleniowiec, wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Przez 10 lat pracował jako manager korporacji budowlanej Skanska. W 2002 roku został najmłodszym dyrektorem oddziału z najlepszymi wynikami badania satysfakcji wśród pracowników. W 2015 roku został ekspertem w Ministerstwie Infrastruktury
i Rozwoju. Aktualnie prowadzi szkolenia biznesowe dotyczące przywództwa, etyki
w biznesie, zmiany oraz pracy zespołowej.
MARCIN WANKE
Organizator konferencji i szkoleń biznesowych. Mówca, trener oraz autor wielu programów szkoleniowych z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania efektywnych zespołów i efektywności osobistej. Certyfikowany coach Welth Dynamics i Spectrum of Welth Dynamics. Współzałożyciel i dyrektor Agencji Marketingowej, pracującej dla takich marek jak: BIC Polska, Thomson Consumer Electronics Polska, Mercedes-Benz Polska, WURTH Polska, Lindt&Sprungli Polska i wielu innych. Konsultant, coach biznesowy i życiowy, doradca strategiczny w biznesie, życiu osobistym i relacjach zespołowych.
/
PAKIET *
/
STANDARD
1090 zł netto
1 dzień / 1 os.
STREFA UCZESTNIKA
* Dla reprezentantów instytucji i stowarzyszeń branżowych, zarządów dróg, GDDKiA, ZMRP oraz uczelni wyższych przygotowaliśmy dodatkowe 10% rabatu
Istnieje możliwość rezerwacji noclegów w pokojach jedno- lub dwuosobowych, odpowiednio w kwotach 240 zł brutto oraz 320 zł brutto.
PAKIET
GRUPOWY
1 dzień / 3 os.
2943 zł netto
/
PAKIET
GRUPOWY
2 dni / 3 os.
5016 zł netto
/
PAKIET *
STANDARD
2 dni / 1 os.
1990 zł netto
/
+48
ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ
ARCHE Geologiczna
ul. Geologiczna 4, Warszawa
www.archehotelgeologiczna.pl

MIEJSCE WARSZTATÓW
Dojazd:
Dworzec Zachodni PKP– 5 km
Anna Górska-Zychla
tel. 32 788 51 27, tel. kom. 885 058 812
a.gorska@elamed.pl
MANAGER PROJEKTU
© 2019 Copyright ELAMED Media Group.